Vijf performers wagen zich aan de ongeschreven wetten van de museale ruimte. De toerist, de kenner, de zaalwacht en de kunstliefhebber vinden hun plek. Voor dit nieuwe project laat Suze Milius de wereld van de hedendaagse beeldende kunsten met die van het mensen-kijken samenkomen. In een speciaal daarvoor gebouwd museum, met nieuw werk van jonge kunstenaars, worden de regels van de white space met die van de black-box verenigd.

Het museum, dat ook overdag bezocht kan worden vormt ’s avonds de arena waarbinnen de voorstelling zich ontplooit. In deze ‘wereld binnen een wereld’ ontstaan nieuwe mogelijkheden om naar beeldende kunst te kijken.

Categorieën: Theater